Svádění a křesťanská víra – StreetGame.cz
Kostel

Svádění a křesťanská víra

Jeden věřící mi položil dotaz: „Můžu čerpat s benefitů streetgame, i když mi má víra zakazuje se nakonec s holkama vyspat?“

Streetgame bez sexu samozřejmě nemá velký smysl. Sex není „nakonec“, je to spíše teprve začátek společného vztahu. Jen morálně pokleslý člověk by ženu sváděl proto, aby jí nakonec odepřel uspokojení.

Ptejme se dále: zakazuje vůbec křesťanství předmanželský sex? Jedna věc totiž je, co vám řeknou v kostele, druhá, co se píše v Bibli. A celkově: kterou verzí Bible se řídíte? Ta současná byla mnohokrát upravena a okleštěna. Např. některá evangelia se tam nedostala, křesťané se neshodnou s židy, různé církve se neshodnou navzájem…

Když jsem Bibli sám četl, nestačil jsem se divit. Starý zákon například popisuje sex lidí s anděly. Oslovil jsem několik katolíků, ale každý můj dotaz bral jako snahu urážet je (v deníku, který vidí registrovaní, mám historku o tom, jak jsem s tím konfrontoval Svědky Jehovovy). Zjistil jsem, že většinou ani Bibli nečetli!

Kvůli sexu s anděly a vzniku hybridních dětí Bůh zničil Sodomu a Gomoru. Přežil Lot a jeho rodina, kterou andělé zachránili. Manželka se otočila na zkázu měst a proměnila se v solný sloup. Lotovi zbyly jen dvě dcery. A teď se připravte na něco divného! V další scéně Bible dcery Lota opijí, rozdají si to s ním a porodí mu syny, kteří se stanou otci celých národů!

Proč se zrovna Bible rozhodla zmínit, že jakmile pro ženu není dostatek mužů, může si udělat dítě s vlastním otcem?

Taková otázka by člověka napadla, kdyby Bibli nečetl a nevěděl, že ona je plná sexu a drog.

Přesto se dnešní církve (velice nebiblicky) tváří tak přehnaně puritánsky. Bohužel často dochází ke špatnému výkladu křesťanství.

Sex není hřích. Kdo to tvrdí, páchá zlo a sám je hříšný, protože tím lidem škodí.

Víra je v první řadě o tom, být dobrým, přátelským člověkem. Dodržovat morální zásady, na kterých stojí naše evropská kultura. Milovat, odpouštět, nekrást, nezabíjet, nesvědčit křivě, poučit se z Biblických příběhů, rozjímat při modlitbách, společně se scházet, být si oporou a řešit duchovní záležitosti…

Možná jste slyšeli o chlapíkovi, který se nějakou dobu snažil žít podle všech stovek a stovek zásad, které v Bibli našel. Bylo to skoro nemožné. A stejně tak my se musíme dívat na širší obraz, na zprávu o lásce a bytí dobrým člověkem, nikoli bazírovat na správném oděvu nebo zákazech sexu. Ten používají obvykle jen sekty, které se skrze nedostatek spánku, sexu a masité stravy snaží své ovečky udělat co nejsnáze manipulovatelnými.

Každý už snad ví, že modlení není od toho, abyste po Bohu něco chtěli, a nevěří se v Pána, abyste se dostali do nebe.

Odpírání si sexu je spíše umělý výmysl, na který sama Bible neklade žádný důraz. Ostatně i většina jiných náboženství učí se sexualitou zdravě pracovat (části tantry), slibuje jí za odměnu (islám) nebo se jasně vyhrazuje proti odříkání (budhismus).

Sex nepředstavuje nic špinavého a nepočestného. Odklání soulože až po svatbě je nezdravé, nelidské a nemusí to nijak souviset s křesťanskou vírou. Funguje ale jako dobrá výmluva pro některé ne příliš schopné křesťany. Jiní s úsměvem krčí ramena: „Člověk je hříšný.“

+ Bůh rozhodně nemá rád AIDS a chce, abyste, když už, používali kondom.

Zaujal vás článek?

Pronikněte hlouběji a staňte se mužem, po kterém ženy touží! Náš desetidenní e-mailový program zdarma vám dodá sebevědomí, spousty sexu s krásnými ženami nebo vysněný vztah.

Zanechte komentář: