Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých provozovatel webu streetgame.cz (Jiří Zůbek; Nádražní 54; 702 00 Ostrava; IČ: 74122070; neplátce DPH; mail [email protected]) prodává zboží a služby uživatelům internetových stránek streetgame.cz, streetgamehandbook.cz a thisisgame.cz. Podmínky se mohou kdykoli změnit.

  1. Objednání kurzu

Používáme Elektronickou evidenci tržeb. Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme osobně, telefonicky, e-mailem nebo registrací na našich stránkách. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás zodpovědná osoba příslušného kurzu.

Vyplněním a odesláním závazné objednávky/přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) provozovateli serveru streetgame.cz. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

  1. Storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 3 dny před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období kratším než 1 den (24 hodin), účtujeme 50% z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka, potřebujeme ale předem jeho jméno, mail a telefonní číslo. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu. Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

  1. Organizační změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat vedoucí příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, vedoucí kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

  1. Realizace kurzu

Po zaplacení zálohy před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat vedoucí příslušného kurzu s organizačními pokyny.

Prezence účastníků je 5 minut před zahájením kurzu.

  1. Ostatní ujednání

Potvrzuji, že je mi minimálně 18 let

Nebudu shromažďovat osobní údaje o účastnících kurzu a instruktorech. Rozumím tomu, že identita instruktorů i účastníků kurzu musí zůstat utajena – soukromí je pro účastníky kurzu důležité.

Zavazuji se, že nebudu během kurzů a přednášek pořizovat žádné video ani audio záznamy. Pořizování audio nebo video záznamů může vést k vyloučení z kurzu nebo přednášky bez náhrady.

Zavazuji se dále nešířit žádné učební materiály, které jsou součástí. Tyto materiály jsou předmětem autorského práva a jako takové nesmí být dále rozmnožovány a šířeny.

Zavazuji se nepředat žádné z materiálů, které jsou součástí kurzu, přednášky nebo klientské sekce žádné společnosti, která by mohla provozovateli kurzů konkurovat. Dále se zavazuji nevyužít žádných znalostí získaných z kurzu, přednášky nebo klientské sekce k založení konkurenční společnosti nebo v práci pro konkurenční společnost. Získané materiály a znalosti jsou tajné a jsou určeny pouze pro osobní účely. Knihy a jiné materiály kupuji pouze pro své osobní využití a nebudu je sdílet s žádnými dalšími osobami.

Dále prohlašuji, že nevlastním, ani nepracuji pro společnosti nebo webové stránky, které učí muže, jak být úspěšný u žen. Prohlašuji, že neplánuji vlastnit nebo pracovat pro takovou společnost nejméně tři roky od absolvování kurzu, přednášky nebo koupě knihy. V případě porušení tohoto prohlášení může streetgame.cz požadovat náhradu za ušlý zisk za každé jednotlivé porušení.

Souhlasím s tím a beru na vědomí, že všechny názory, postupy, techniky a triky, se kterými budu seznámen v průběhu kurzu, přednášky nebo v knihách, musí být chápány pouze pro účely pobavení, nikoli jako profesionální rady. Prohlašuji, že nabyté vědomosti nepoužiji v rozporu se zákonem.

Veškeré příspěvky, zprávy, texty, uživatelské účty i jiná data na forum.streetgame.cz se okamžitě stávají výhradním vlastnictvím streetgame.cz.

Souhlasím s tím, že provozovatel kurzů a jednotliví instruktoři nejsou zodpovědní za jakékoli škody, jakkoli související s užitím nebo nemožností užití konceptů, se kterými budu v průběhu seznámen. I když se streetgame.cz maximálně snaží o ochranu dat, je třeba brát v potaz, že cokoli dělám na internetu se jednou může stát veřejným.