Lovecký průkaz – StreetGame.cz
Trick s Loveckým průkazem

Lovecký průkaz

Lovecký průkaz je dokument jmenovitě přidělený baliči na jeho prvním kurzu svádění u StreetGame.cz. Instruktor do něj zaznamenává dosažené vzdělání. Student sám do něj nic nezapisuje.

Na začátku každého kurzu a Výcviku svůj Lovecký průkaz předejte instruktorovi. Dozví se z něj, co jste trénovali s ostatními instruktory, co už zvládáte. Na konci akce vám Lovecký průkaz vrátí s poznámkou, na co se zaměřit do příště.

Lovecký průkaz můžete také na požádání předložit ženám, které se ptají: „Co mě oslovuješ?“ s prohlášením: „Mám na to licenci.“ Stejně tak pokud se někdo diví, že oslovujete v metru, a máte už pro tuto činnost patřičný výcvik, můžete ukázat oprávnění a rozptýlit tak obavy.

Zadní strana pak obsahuje krátkou motivační připomínku.