Jak beta samci zabili polygamii – StreetGame.cz
Poslední vyjící alfa

Jak beta samci zabili polygamii

V lidských genech je zakódován sklon k polygamii (mít hodně dětí, geneticky pestrých) i k monogamii (dítě homo sapiens se vyvíjí dlouho, nesmí být zabito novým samcem matky). Proč tedy legálně můžeme mít jen jednu manželku?

Lidé odjakživa hledali zdravý průnik mezi těmito touhami. Velcí mužové na východě například budovali harémy. Jiní po čase založili novou rodinu. Králové předávali trůn dětem, které měli oficiálně s královnou, k tomu si pak pořizovali libovolné množství levobočků.

Abrahám, Jákob, Mojžíš a další biblické postavy rovněž žily polygamně. Mormoni proto dokonce učí, že mnohoženství je speciální zjevení prorokům od Boha.

I genofondu lidstva by zřejmě prospělo, kdyby alfa samci plodili více dětí, a beta samci méně. Evoluci totiž zpomaluje, že i slabí jedinci dokáží přežít. Monogamie pak leckdy způsobí, že se dokáží i rozmnožovat.

Je-li polygamie tak přírodně přirozená, potvrzená i Biblí (která jinak zakazuje kde co) a výhodná pro budoucnost lidstva, proč je dnes tak netradiční?

Monogamie je totiž výhodná pro beta samce. Když se menšina alf uskromní, na betovskou většinu zbude více. A ne o trochu! Známe případy, kdy měl jeden muž tisíce žen! I někteří mormonští vůdci v devatenáctém století zvládli okolo 50 manželek.

Když si ve skupině pár alfa samců bude syslit všechny ženy, beta samci budou muset jít hledat někam jinam. Tak monogamní skupiny získaly početní převahu nad polygamními, vyhrávaly války a šířily tradici. Monogamní tlupy porážely polygamní, monogamní státy porážely polygamní… Byl to komunismus ještě před komunismem.

Ženám polygamie nevadí, vstupovaly do takových svazků dobrovolně. Beta samci jsou jedinou skupinou proti.

Byť je jistá náchylnost k monogamii zakódovaná v našich genech (na pár let se zamilujeme, abychom ochránili své děti), v současném rozsahu už nejde o fenomén biologický, nýbrž sociologický. Prosazují se skupiny, které obětovaly štěstí alf.

Beta samců je nejvíce. Necháme-li vládnout většinu, bude stát vždy podporovat monogamii. Ne z opravdové morálky, ne pro schopný genofond lidstva, ne pro veselé ženy, ne pro náboženství, ale protože to bety chtějí. A nám je to jedno. Jediné, co musíme, je neskočit na to. Nezačít si myslet, že monogamie je ta jediná normální cesta.

Mnoho z nás by si občas dalo jinou holku, a zároveň máme přítelkyni, na které nám oprávněně záleží. Chceme postupovat opatrně, bez zbrklostí, které by jí zranily. Chceme opravdové mnohoženství, ne že se to zvrhne a o první ženu přijdeme. Proto je tu This Is Game, proto jsme tu my…

Zaujal vás článek?

Pronikněte hlouběji a staňte se mužem, po kterém ženy touží! Náš desetidenní e-mailový program zdarma vám pomůže získat sebevědomí, spousty sexu s krásnými ženami a třeba i vysněný vztah.

Zanechte komentář: